BPH: umowa z Bank of Tokyo-Mitsubishi

BPH: umowa z Bank of Tokyo-Mitsubishi

Bank BPH SA podpisał umowę z Bank of Tokyo-Mitsubishi (Polska) SA na świadczenie usług bankowości internetowej w oparciu o system BusinessNet.

Comments are closed.