Grupa Armatura nabiera rozpędu

Grupa Armatura nabiera rozpędu

Grupa Armatura osiągnęła w I połowie 2010 roku lepsze wyniki niż w roku poprzednim, najbardziej obiektywny sposób ocenę efektów działalności prowadzonej przez Grupę Armatura, oddaje porównanie wyniku mierzonego na poziomie EBITDA, obejmującego wynik operacyjny powiększony o amortyzację.

Comments are closed.