‚Plan konsolidacji finansów’ zakłada wzrost wydatków na badania i rozwój do 0,9% PKB

‚Plan konsolidacji finansów’ zakłada wzrost wydatków na badania i rozwój do 0,9% PKB

Comments are closed.