‚Plan konsolidacji finansów’ zakłada znaczący wzrost wpływu środków z UE na PKB

‚Plan konsolidacji finansów’ zakłada znaczący wzrost wpływu środków z UE na PKB

Comments are closed.