Ryzyko jest, ryzyka nie ma

Ryzyko jest, ryzyka nie ma

Głównym tematem w tym i w przyszłym tygodniu okazuje się awersja do ryzyka, która zasadniczo w jakiejś postaci zaczęła być obecna we wszystkich obszarach rynku. Ogólnie rzecz biorąc, największy wpływ na główne wskaźniki pomiaru ryzyka miały rynki akcji i obligacji.

Comments are closed.