Zarobek Bogdanki nieco niższy od konsensusu

Zarobek Bogdanki nieco niższy od konsensusu

Zysk netto Bogdanki, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w drugim kwartale 2010 roku 53 mln zł – wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportu półrocznego spółki. Konsensus PAP zakładał zysk netto w II kwartale na poziomie 54,1 mln zł. Oczekiwania analityków wahały się w przedziale 50-60,2 mln zł.

Comments are closed.